Palettertje 01-06-2018

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Blokfluitconcert 14-06
Beste ouders en kinderen,
Op 14 juni zal het blokfluitgroepje een mooi concertje verzorgen in school! De kinderen hebben hard geoefend en dat willen ze graag laten horen! Het concert is van 14.00 uur tot ongeveer 14.20 uur in de hal van de school. Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren!
Muzikale groetjes van juf Gemma

Musical en afscheid groep 8
Op maandag 9 juli zal groep 7-8 de afscheidsmusical spelen. Aansluitend vindt het afscheid van groep 8 plaats. Een uitnodiging voor de desbetreffende ouders volgt nog.

Nieuwe poster Nachoolse Beweegactiviteiten
Er is weer een nieuwe poster (april 2018) met gratis naschoolse beweegactiviteiten voor kinderen van 4-12 jaar binnen de gemeente Neder-Betuwe. Deze hangt in het halletje bij de voordeur.

Nieuws over de nieuwe AVG wetgeving en wat betekent dat voor de scholen?
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) : waarschijnlijk heeft u die afkorting wel ergens voorbij zien of horen komen? Wij moeten de Privacy op scholen goed regelen. De wet AVG houdt daar vanaf 25 mei 2018 scherp toezicht op.
De bescherming van de persoonsgegevens van de leerlingen van onze school is van groot belang. Dit had in de afgelopen jaren al gevolgen, maar wordt nu nog meer versterkt.
Wij kunnen u melden, dat ons programma voor de leerlingadministratie AVG-proof is.
In het verleden schreven we een algemeen stukje in de nieuwsbrief, dat iemand bezwaar kan indienen als hij/zij er niet van gediend is dat iets gepubliceerd wordt. Daarnaast werd via de leerling of aan ouder gevraagd of het goed, is dat bijvoorbeeld een foto in de krant wordt geplaatst.
Nu moeten wij expliciet toestemming hebben van betrokkenen of er een publicatie voor een nieuwsbrief, schoolgids, jaarkalender, website, Klasbord, Facebook, etc. plaatsvindt. Dit betekent, dat er niet zomaar foto’s gemaakt en gepubliceerd mogen worden van activiteiten die door de school worden georganiseerd.
Dit betekent voor de school een behoorlijke papieren rompslomp, maar ook voor ouders dat zij regelmatig gevraagd gaan worden om een toestemming schriftelijk te verlenen. Wij rekenen erop, dat u als ouders ons in dit proces ondersteunt door, als dat gevraagd wordt, snel een reactie te geven of u al dan niet toestemming verleent  want een activiteit is immers gauw voorbij en de toestemming moeten we vooraf aan u vragen.
In eerste instantie betekent het, dat niemand foto’s van anderen (kinderen, ouders, leerkrachten) maakt en/of publiceert (Facebook, of anderszins) zonder toestemming van betrokkene(n) en leerkracht/directie.

Wat betekent dat dus voor in de toekomst?
1.Wij zullen u dus expliciet vragen toestemming te verlenen voor het maken van foto’s in specifieke situaties.
2. Wij vragen u wanneer u foto’s wilt maken, in wat voor setting / activiteit van de school dan ook, daarvoor expliciet toestemming te vragen aan de leerkracht en/of directie. In die gevallen dat er ouder(s) zijn die geen toestemming hebben gegeven zullen wij u ook niet toestaan om foto’s te maken. Mocht u dat toch doen en overgaan tot “publicatie”, dan bent u in principe strafbaar.
Bovenstaande informatie staat waarschijnlijk nogal ‘juridisch’ beschreven en kan voor uw gevoel verkeerd overkomen, maar wij worden door deze nieuwe wetgeving genoodzaakt dit met u te delen. Wij hopen op uw begrip!

Onze Daltonwerkwijze in het Palettertje
Groep 3
De leerlingen van groep 3 werken met een taakbrief. Het bovenste gedeelte van de taakbrief bestaat uit instructieafhankelijke leerstof. Hier kleuren de leerlingen hun werk af zodra ze dit gedaan hebben. Achter het werk staan smileys. Hiermee geven de leerlingen in de dagkleur aan hoe dat werk is gegaan.
In het onderste gedeelte staan 5 “moet werkjes”. Deze werkjes staan ook op het planbord. Dit zijn lees, taal en rekenopdrachten. Hierbij bestaat ook de mogelijkheid om de computer te kiezen.
De leerlingen kiezen aan het begin van de Daltonweek op welke dag ze welk “moet werkje” gaan maken. Naast de moet werkjes staan de “mag werkjes” deze mogen ze per dag plannen. Deze werkjes zijn ook terug te vinden op het taakbord.
In de tweede helft van het jaar zetten de leerlingen er een persoonlijk leerdoel op. 

Data voor de komende weken
13-06 Schoolreisje groep 1 t/m 4
13-06 Schoolreisje groep 5-6
14-06 Blokfluitconcert
18-06 Praktisch verkeersexamen groep 7-8
09-07 Musical en afscheid groep 8
13-07 Laatste schooldag: de kinderen zijn om 11.00u uit.

 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

 
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?