Palettertje 08-06-2018

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Schoolreis groep 5-6
Woensdag 13 juni vindt het schoolreisje van groep 5-6 plaats. Zij gaan naar de Spelerij in Dieren. We verzamelen om 8.30u op school. De bus vertrekt om 9.00u naar Dieren voor een leuke dag! Voor iets te eten en te drinken wordt gezorgd. Wilt u een extra setje kleding en een vuilniszak meegeven? We verwachten rond 17.00u weer bij school terug te zijn. Dit hangt uiteraard af van het verkeer.

Fabuleuze fabels: Project met Theater en Dans
Komende weken wordt er gewerkt aan het schoolbrede dans- en theaterproject genaamd Fabuleuze Fabels. Alle groepen volgen dinsdag 5 en 12 juni dans -en theaterlessen. De lessen worden verzorgd door gekwalificeerde docenten.
Dinsdag 19 juni is de generale repetitie gevolgd door een presentatie.
U bent van harte welkom om te komen kijken van 13.00u-14.00u.
Het zou mooi zijn, als de kinderen bijpassende kleding voor de presentatie aan hebben.
Voor groep 1-2:
Kleding:  dieren-kleuren, vachtjes, pluizig, lief
Schmink: dierenneusjes (heel eenvoudig iedereen een
gekleurd rondje op de neus)
Voor groep 3-4:
Kleding: kleuren bruin, oranje en grijs, eventueel met zwart en wit (kleuren van de muis en de leeuw)
Voor groep 5-6:
Kleding: Veel blingbling, chique, feestelijke kleding met glimmende accenten.
Voor groep 7-8:
Kleding: Zwart shirt en een spijkerbroek en iedere leerling kiest zelf een accent wat bij de gekozen dierenrol hoort. Bijvoorbeeld kattenoren, oorbellen van veertjes etc. Dit accent mag ook bij de eigenschap horen. (Bijvoorbeeld de persmuskiet heeft een fototoestel, het feestvarken heeft slingers om etc.)

De Vreedzame School Blok 6
In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. 
De lessen van Blok 6 zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan. 
- In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen 
- In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas 
- In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal 
- In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod
- In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten 
- In groep 7 gaat het om levensbeschouwingen
- In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving, en hoe we dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.

Onze Daltonwerkwijze in het Palettertje
Groep 4 t/m 8
De leerlingen krijgen op maandagochtend de taakbrief. Op maandag en vrijdag wordt de taakbrief besproken.  Hierop staan per dag de taken. De instructies worden waar mogelijk geclusterd zodat  de leerlingen zelf de volgorde van hun werk kunnen plannen.
Op de taakbrief staan:
- de werkjes die zelfstandig gemaakt kunnen worden
- vanaf groep 6 staan de instructietijden op de taakbrief.
- moet werkjes
- (zelfgekozen) doelen waar de leerlingen aan kunnen werken.
- reflectievragen van Dalton en van ZIEN (sociaal-emotionele ontwikkeling) 
Van Dalton wisselt dit elke maand, van Zien elke week
- doelen van de reken-, taal- en spellingles vanaf groep 4 op de taakbrief.
- persoonlijk leerdoel
- bij de zaakvakken staat wanneer het af moet zijn
In de groepen 4 t/m 8 werken de leerlingen met een dagtaak of weektaak.

Data voor de komende weken
13-06 Schoolreisje groep 1 t/m 4
13-06 Schoolreisje groep 5-6
14-06 Blokfluitconcert
18-06 Praktisch verkeersexamen groep 7-8
19-06 Presentatie Fabuleuze fabels
21-06 Hoofdluiscontrole
09-07 Musical en afscheid groep 8
13-07 Laatste schooldag: de kinderen zijn om 11.00u uit.

 

.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?