Palettertje 06-07-2018

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Donderdag 12-07 Geen eten en drinken mee voor de grote pauze
Op donderdag 12 juli hoeven de kinderen geen eten en drinken voor de lunchpauze mee naar school te nemen. Neem wel wat mee voor de kleine pauze.

Een berichtje uit de talentklas
Je zou denken dat heel slimme kinderen met gemak door de basisschool lopen, maar dat is niet altijd zo. Juist door hun voorsprong met leren vinden ze weinig uitdaging in de dagelijkse lessen. Om deze leerlingen op een positieve manier te prikkelen bieden wij de talentklas aan. Op 2 momenten in de week komen deze leerlingen samen in kleine groepjes. Hierbij worden ze begeleid in zorg en onderwijs door een gespecialiseerde leerkracht. Het gaat om kinderen die in de klas een aangepast programma krijgen met een extra eigen weektaak voor de talentklas. Hierin worden kinderen sociaal emotioneel begeleid, ze ontwikkelen studievaardigheden en bovenal, ze “leren leren.”
Amy zit in groep 5 en kwam dit schooljaar voor het eerst in de talentklas en ze vertelt haar ervaring: De talentklas is heel leuk en leerzaam. Je ontwerpt veel, maar je leert ook veel. Ik ben heel blij dat ik in de talentklas zit. Ik zou het niet anders willen.

Onze Daltonwerkwijze in het Palettertje
Verantwoordelijk zijn voor je werk:
Groep 1-2
De leerlingen in groep 1-2 zorgen dat de spullen waarmee ze gespeeld/gewerkt hebben opgeruimd zijn. Ze zorgen er ook voor dat hun boekje of lijstje afgekleurd is.
Groep 3 t/m 8
Zorgen dat je werk af is en nagekeken (start nakijken vanaf medio groep 3 voor leerlingen die dat aan kunnen) De leerkracht gaat met de leerlingen in gesprek over waarom je moet nakijken. Wat leer je ervan en hoe pak je het aan? De leerkracht oefent dit met de leerlingen. Daarna oefenen de leerlingen  met een maatje. Dit wordt regelmatig met de leerlingen besproken.
Ook wordt er gesproken over het verbeteren van fouten. Hoe doe je dat, wat als je veel fouten hebt gemaakt.

Lezen in de vakantie (nieuwsbrief vanuit BePo)
Voor ouder/verzorgers,
Hieronder staat beschreven hoe u uw kind kunt helpen/stimuleren om te lezen in de vakantie.
Tips en adviezen:
Op het blog ‘Geletterdheid en schoolsucces’ staat het volgende geschreven:

Het wordt voor ouders steeds moeilijker hun kind thuis aan het lezen te krijgen. De sociale media en games zijn zo belangrijk geworden dat het niet eenvoudig is voor ouders om daar boeken tegenover te stellen. Het is ook niet de bedoeling dat er thuis conflicten ontstaan over lezen. Ouders zijn uiteraard een belangrijke factor als het gaat om de ontwikkeling van leesvaardigheid. Wat er van ze wordt verwacht? In ieder geval niet dat ze woordrijen oefenen of andere technische leesoefeningen begeleiden. Ook niet dat ze hun kinderen dwingen boeken te lezen. Wel dat ze voorlezen. Zelfs brugklassers luisteren nog graag naar voorgelezen verhalen. En ook dat ze zorgen dat er gewone boeken en luisterboeken voorhanden zijn. En daarnaast dat ze zelf lezen. Ouders, en met name lezende vaders, blijken grote invloed op het lezen van hun kinderen te hebben (Stichting Lezen, SIOB, 2013).

Tegenwoordig zijn er leuke samenleesboeken (Te leen bij de bibliotheek, abonnement is gratis tot 18 jaar). Ouder en kind lezen om de beurt. Een voorbeeld hiervan:
Hierbij nog de tip: probeer eens 4 weken lang elke dag 1 hoofdstuk +/- 2 blz) te lezen uit een samenleesboek, zonder dat u uw kind mag verbeteren. Alleen als uw kind een woord niet weet (5 sec. wachten) mag u eerst de eerste letter(s) zeggen en wanneer uw kind het dan nog niet weet zegt u het woord voor en leest het kind weer verder.
Van veel ouders horen wij terug dat na 4 weken er minder fouten gelezen worden en er is minder frustratie en tegenzin. Graag horen wij ook van u terug wat uw ervaring is.
Yoleo-lezen: Ook behoort Karaoke lezen op de computer tot de mogelijkheden om kinderen meer te laten lezen. Een voorbeeld hiervan is Yoleo-lezen (niet gratis).
Luisterboeken: deze voorgelezen verhalen zijn geschikt om in de auto en bijv. nog ’s avonds voor het slapen gaan te luisteren. Hiermee wordt de woordenschat vergroot en daarmee ook begrijpend luisteren en later begrijpend lezen. Luisterboeken zijn te leen bij de bibliotheek. U kunt ze vooraf reserveren en u krijgt bericht wanneer het boek klaarligt.
Geletterdheid en schoolsucces gaan hand in hand!
Veel succes en leesplezier!

Data voor de komende weken
09-07 Musical en afscheid groep 8
12-07 Afscheid juf Diana
13-07 Laatste schooldag: de kinderen zijn om 11.00u uit.

 

.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?