Palettertje 01-02-2019

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Palettertje 01-02-2019

Het schoolfruit voor de komende week
Sinaasappel, banaan en appel

Aanwezigheid directie
Maandag 04-02-2019
Vrijdag 08-02-2019

Uitnodiging definitieve adviesgesprekken groep 8
De komende week krijgen de kinderen van groep 8 een uitnodiging voor het definitieve adviesgesprek. Deze zullen plaatsvinden op woensdag 13 februari en vrijdag 15 februari.

Even voorstellen: Anouk Wigman
Mijn naam is Anouk Wigman en ik werk sinds januari de maandag en woensdag op Het Palet. Ik ben in september 2016 afgestudeerd aan de Pabo en ben 23 jaar oud. Ik werk in de hulpklas en ondersteun kinderen in groep 4-5. De andere dagen ben ik werkzaam in verschillende groepen op een andere school. Mocht u nog vragen hebben, kom dan gerust even langs.

Even voorstellen: Sanne Ouburg
Hallo allemaal,
Ik ben Sanne Ouburg, 21 jaar, en ik kom uit Geldermalsen. Momenteel ben ik een vierdejaars student aan Fontys Sporthogeschool, Eindhoven, en hier studeer ik aan de Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO).
Het afgelopen half jaar heb ik op maandag stage gelopen bij juf Rianda en de gymlessen verzorgd. Voor mijn afstudeerstage zal ik op maandag en vrijdag de gymlessen verzorgen. En daarnaast zal ik op woensdagochtend te vinden zijn op school voor extra begeleiding in de verschillende groepen. Naast mijn opleiding werk ik als zwemjuf in het zwembad in Geldermalsen. In mijn vrije tijd doe ik aan Crossfit en geef ik zwemtraining aan de jongste leden van Z.V. Olympia. Tot voor mijn studie ben ik zelf actief geweest als wedstrijdzwemmer en tot vorig jaar was ik elke week in de turnhal te vinden.
Ik heb er erg veel zin in!

Dalton op onze school: Uitgelicht De Leerlingenraad
De mening van de leerlingen doet er toe! En de school wil graag weten wat er speelt en leeft onder de kinderen. Daarom is de leerlingenraad opgericht.
Wie zitten er in de leerlingenraad?
In de leerlingenraad zitten kinderen uit groep 3-8. Uit elke groep een jongen en een meisje.
Organisatie
De leerlingenraad wordt geleid en begeleid door juffrouw Monique. De leerlingen komen rond iedere vakantie samen.
Kwaliteiten van kinderen uit de leerlingenraad
Leerlingen die in de leerlingenraad deelnemen:
- Staan open voor de mening van een ander en hebben een eigen mening.
- Kunnen goed en serieus luisteren naar een ander.
- Komen op voor de belangen van anderen en zichzelf.
- Vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze school.
- Voelen zich verantwoordelijk voor een fijne sfeer op onze school.
Wat doet de leerlingenraad?
De kinderen uit de leerlingenraad voorzien de leerkrachten advies m.b.t. onderwijskundige zaken, zaken die te maken hebben met de Vreedzame School en overige zaken die leven. De leerlingenraad praat mee over zaken als de aankleding van de speelplaats en de school, omgaan met pestgedrag, speelplaatsregels, verzorgen van buitenspeelspelletjes en mediatoren beleid.
Ook al klinkt het misschien ongelofelijk saai, de voornaamste activiteit van de leerlingenraad is vergaderen. Bespreken wat wel en niet goed verloopt. Wanneer er punten zijn die niet goed verlopen denken zij mee hoe deze punten verbeterd of geoptimaliseerd kunnen worden.
Hierbij proberen wij zo goed mogelijk tegemoet te komen aan datgene dat de leerlingen willen.

Data voor de komende weken
20-02 Tweede techniekmiddag
22-02 Podiumochtend groep 4-5 en groep 6-7 (info volgt nog)
22-02 12.00 uur: Voorjaarsvakantie (1 week)
04-03 Studiedag team: de kinderen zijn vrij.
15-03 Stakingsdag: de kinderen zijn vrij.
20-03 Derde techniekmiddag
29-03 Kangoeroewedstrijd talentklas
05-04 Podiumochtend groep 1-2, groep 3 en groep 7-8
16-04 CITO Eindtoets groep 8
17-04 CITO Eindtoets groep 8
18-04 14.30 uur: Meivakantie (maandag 6 mei weer naar school)

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?