Palettertje 12-04-2019

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Palettertje 12-04-2019

Aanwezigheid directie
Maandag 15-04-2019
Woensdag 17-04-2019 vanaf 09.15 uur
Donderdag 18-02-2019 vanaf 12.30 uur

Schoolfruit voor de komende week
Peer, sinaasappel en banaan

MR
De ouderpositie in de medezeggenschapsraad (MR) komt vrij. De zoon van Manuela, die nu in de MR zit, gaat na de zomervakantie naar het VO, dus Manuela zal daarmee de MR verlaten. Hopelijk wordt de plek van Manuela snel gevuld door één van u. De kinderen krijgen volgende week een brief mee met informatie. We bedanken Manuela vast voor haar inzet voor de school!

Bezoek in de klas
Er komt weleens bezoek in de klas. Een nieuwe ouder, die geïnteresseerd is in onze school, of een studiegenoot van één van de juffen om te leren over onze Daltonprincipes. Er komt ook weleens iemand in de klas kijken om een leerling te kunnen ondersteunen. Als ouder bent u altijd op de hoogte als uw kind geobserveerd wordt, want daar gaat een gesprek, of soms meerdere gesprekken, aan vooraf. En soms komt er iemand in de klas om de juf te ondersteunen. Er wordt dan een les bekeken en nabesproken. We vinden het belangrijk, dat iedereen in onze school kan leren. Dat doen we met elkaar, maar soms dus ook met mensen van buiten de school.
U wordt niet van elk bezoek aan de school op de hoogte gebracht, maar u mag ervan uitgaan, dat als het bezoek direct van betekenis is voor u of uw kind, wij u dat laten weten. Mocht het eens gebeuren, dat uw kind thuis komt met een verhaal over 'die mevrouw' of 'die meneer' en u kunt het niet plaatsen, doe gerust navraag bij de juf.

Juf Laura trouwt!
Zaterdag a.s. trouwt juf Laura. Wij wensen haar een mooie dag en veel geluk voor de toekomst met haar man en zoon.

Dalton op onze school: Uitgelicht Onze missie
Daltonschool Het Palet geeft kleur aan talent.’
Onze missie is om kinderen met behoud van eigen identiteit en karakter zo te laten functioneren, dat ze een waardevolle toekomst tegemoet gaan in een steeds veranderende maatschappij.

Data voor de komende weken
16-04 CITO Eindtoets groep 8
17-04 CITO Eindtoets groep 8
18-04 14.00 uur: Meivakantie (maandag 6 mei weer naar school)

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?