Palettertje 24-05-2019

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Palettertje 24-05-2019

Aanwezigheid directie
Maandag 27-05-2019
Dinsdag 28-05-2019

MR
Zoals wij u al eerder hebben laten weten, gaat Manuela, de moeder van Maikel Meurs, na twee jaar trouwe dienst onze MR verlaten. U heeft als ouder tot 15 mei de mogelijkheid gehad om uzelf kandidaat te stellen als nieuw MR-ouderlid. De termijn is inmiddels verstreken. Verheugd kunnen wij u laten weten, dat wij een vervanger voor Manuela gevonden hebben. Wij heten Gerben Beeren (ouder van Levi Beeren uit
groep 1) van harte welkom in onze MR. Momenteel heeft juf Monique zitting in de MR, samen met een leerkracht en een ouder van Het Palet Opheusden. Wij willen Manuela bedanken voor haar inzet.

Talentklas: de Kangoeroewedstrijd
De Talentklas deed mee aan de Kangoeroewedstrijd. Dit is een wiskunde wedstrijd die bijna tegelijk door leerlingen over de hele wereld gespeeld wordt. De resultaten waren mooi. Gefeliciteerd! De hoogst scorende leerlingen hebben hun cadeautje inmiddels gekregen. De hoogst scorende leerling van onze school was Damien Haast! Gefeliciteerd!
Op dit moment zijn we in de talentklas weer bezig met een wedstrijd. De jeugdkrakercompetitie. Wekelijks maken de leerlingen 5 opdrachten waarbij ze hun opzoek vaardigheden op het internet moeten gebruiken. We wachten af wat daarvan de uitkomst zal zijn!

Blij met de Bij op het Palet!
Afgelopen week hebben we heel veel geleerd over bijen! De imker was op bezoek in de onder- en middenbouw. De bovenbouw ging op bezoek bij de imker. Foto's zijn te zien op klasbord. Deze week was geheel georganiseerd door de leerlingenraad in samenwerking met de talentklas leerlingen.
Beste kinderen en ouders: heel hartelijk bedankt voor het meedenken, meehelpen en verzamelen van kosteloos materiaal voor deze week! Bij de volgende projectweek is de markt. Hierop zullen dan ook dingen te zien zijn van deze bijenweek!
De imker organiseert een open dag binnenkort, iedereen is uitgenodigd! Zie onderaan deze nieuwsbrief.

Informatie over schoolmaatschappelijk werk (Suzan Greutink)
Laatste spreekuur voor schoolmaatschappelijk werk dit schooljaar is 24 juni 13.15 tot 14.30 uur.
Wanneer kunt u een beroep op schoolmaatschappelijk werk doen?
Schoolmaatschappelijk werk is kortdurende hulpverlening van maximaal 5 gesprekken.

 • Als u vragen heeft over opvoeding zoals:
 • Mijn kind wil niet luisteren;
 • Mijn kind heeft moeite met eten en/of slapen;
 • Mijn kind zit niet lekker in zijn vel;
 • Er is iets met mijn kind, maar ik weet niet precies wat, ik maak me zorgen;

 • Als er in de thuissituatie zich problemen voordoen zoals:
 • Scheiding;
 • Ruzie met ouders of andere gezinsleden;
 • Overlijden of ziekte van een dierbaar persoon;
 • Als uw kind problemen heeft vanuit zichzelf of in de schoolsituatie zoals:
 • In omgang met vriendjes/vriendinnetjes;
 • Last heeft van angsten zoals bijv. faalangst;
 • Sombere gevoelens/neerslachtigheid;
 • Concentratieproblemen;
 • Pesten of gepest worden;
 • Last van woede aanvallen;
 • Wat kan ik u bieden?
 • Advies en informatie;
 • Evt. bemiddeling tussen ouders en school;
 • Gesprekken over uw kind over de situatie op school of bij u thuis;
 • Verwijzing, indien nodig en in overleg met u naar specialistische hulp.

Hoe kunt u mij bereiken?

 • Via de intern begeleider van de school van uw kind(eren);
 • Als u mij buiten school om wilt benaderen, kunt u me bereiken op nummer: 06 – 34000419
 • U kunt me ook via e-mail bereiken: s.greutink@sterker.nl (vermeld in uw mail altijd uw naam, telefoonnummer en de school waar uw kind op zit).

Dalton op onze school: Uitgelicht Zelfstandigheid
Door te werken met taken stimuleren we de zelfstandigheid van leerlingen. Ze plannen zelf hun dag- en weektaken en gaan hier zelfstandig mee aan de gang.
Dit betekent ook dat ze zelf oplossingsmethoden zoeken en zelf problemen moeten oplossen. Dit gebeurt vanaf groep 1. Door dit eigen initiatief sluit de leerkracht aan bij de eigen motivatie en activiteit van de leerlingen. De leerkracht geeft tijdens het zelfstandig werken aandacht aan leerlingen, zowel individueel, als in groepjes. De leerkracht doet een beroep op de zelfstandigheid van andere leerlingen; zij leren werken met uitgestelde aandacht. Zelfstandigheid wordt ontwikkeld vanuit kleine stapjes in de onderbouw, naar grotere variatie in de bovenbouw. Op onze school wordt gewerkt met een weektaak of een dagtaak. In de weektaak kunnen de leerlingen zelf kiezen wanneer ze welk werk maken. Er staat in de bovenbouw aangegeven wanneer de instructie bij elk vak wordt gegeven. De doorgaande lijn wordt gewaarborgd.

Data voor de komende weken
27-05 Schoolkamp voor groep 7 en 8
28-05 Schoolkamp voor groep 7 en 8
29-05 Schoolkamp voor groep 7 en 8
30-05 Vrij: Hemelvaartsdag
31-05 Vrij
10-06 Vrij: 2e Pinksterdag
11-06 Vrij: team heeft studiedag
12-06 Vrij: team heeft studiedag
17-06 Start schoolbreed project Het rode kruis
21-06 Zomermarkt
24-06 Schoolreisje groep 1 t/m 3
24-06 Schoolreisje groep 4 t/m 6
25-06 Bibliotheekbezoek groep 3
15-07 Musical en afscheid groep 8
17-07 Groepsuitje groep 8
19-07 Om 11.00 uur Zomervakantie

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?