Palettertje 07-06-2019

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Palettertje 07-06-2019

Aanwezigheid directie
Dinsdag 11-06-2019 (Kinderen vrij i.v.m. studiedag)
Woensdag 12-06-2019 (KInderen vrij i.v.m. studiedag)
Vrijdag 14-06-2019

Schoolkamp groep 7 en groep 8
Vorige week zijn groep 7 en groep 8 op schoolkamp geweest: het was heel gezellig en erg leuk! We willen alle ouders, die hun steentje hebben bijgedragen door te rijden en te helpen in- en uitpakken, bedanken voor hun hulp!

Hulp gevraagd voor de zomermarkt
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen een brief mee naar huis gekregen met de vraag voor hulp voor de zomermarkt. Deze brief is ook gemaild.   
Bij deze ook nog via deze weg de vraag: wie kan ons helpen tijdens de zomermarkt? Geef u op bij Else-marije. We kunnen uw hulp heel goed gebruiken!!

Dalton op onze school: Uitgelicht Huishoudelijke taak
Het geven van een huishoudelijke taak in en buiten de klas draagt bij aan de ontwikkeling van het verantwoordelijkheidsgevoel bij leerlingen.
Elke groep heeft een lijstje in de klas waar de huishoudelijke taken op beschreven zijn. In de onder- en middenbouw zijn dit veelal taken die te maken hebben met de groep waar het kind in zit. Hierbij kun je denken aan: boeken uitdelen, boeken ophalen, kasten netjes houden, kopiëren enz. Tevens hebben de groepen 3-8 een halkapitein.
De leerlingen van groep 7-8 hebben ook de taak van kleuterwacht. Dit houdt in, dat er twee leerlingen tijdens de pauze bij de kleuters blijft om ze te helpen met jassen aantrekken en naast de pleinwacht extra te helpen bij het buitenspelen. Als de kleuters ruzie hebben of als ze vallen, kunnen ze ook naar de leerlingen van groep 7-8 gaan.
Volgens de organisatie van de leerkracht worden de taken weer opnieuw ingedeeld.

Data voor de komende weken
10-06 Vrij: 2e Pinksterdag
11-06 Vrij: team heeft studiedag
12-06 Vrij: team heeft studiedag
17-06 Start schoolbreed project Het Rode Kruis
17-06 Groep 6-7-8 naar de Reizende tentoonstelling van                   Het Rode Kruis
19-06 Sponsorloop: Red Hero Kids Run
21-06 Zomermarkt
24-06 Schoolreisje groep 1 t/m 3
24-06 Schoolreisje groep 4 t/m 6
24-06 Groep 7-8 Bureau Halt: les over jeugdcriminaliteit
25-06 Bibliotheekbezoek groep 3
12-06 Rapporten mee
15-07 Musical en afscheid groep 8
17-07 Groepsuitje groep 8
19-07 Om 11.00 uur Zomervakantie

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?