Palettertje 14-06-2019

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Palettertje 14-06-2019

Aanwezigheid directie
Maandag 17-06-2019
Vrijdag 21-06-2019

Rode Kruis Projectweek! Deze week staat in het teken van (uit)dagingen!
Komende schoolweek werken we met de hele school aan de Rode Kruisweek.
Het Rode Kruis is een goed doel waar de leerlingenraad voor gekozen heeft, net als de bijenweek van een tijdje geleden. De talentklas is weer ondersteunend.
Hoe ziet de week eruit?
Maandag gaan groep 7 en 8 naar de reizende rode Kruis tentoonstelling in Wageningen. Enkele leerlingen zullen geïnterviewd worden door de pers! Woensdag is er een RENDAGING. Vanaf 13u gaan de leerlingen rondjes om de school rennen.
Op vrijdag is er een marktdaging.
De hele week hebben we ook een flessendaging. De leerlingen mogen lege plastic statiegeldflessen meenemen naar school: statiegeldflessen van huis, opa, oma, de buurvrouw. We zamelen ze in en de opbrengst is ook voor het rode kruis. De leerlingen krijgen allemaal een button op, om te laten zien dat ze flessen inzamelen voor het rode kruis.

Vakanties en feestdagen 2019/2020
De vakantiedata voor schooljaar 2019-20 zijn inmiddels goedgekeurd door de MR.
U kunt de volgende data vast in uw agenda zetten:
Start schooljaar: ma 2 september
Herfstvakantie: 21 t/m 27 oktober
Kerstvakantie: 21 december t/m 5 januari
Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 1 maart
Goede vrijdag/ Tweede Paasdag: 10 t/m 14 april
Meivakantie: 25 april t/m 10 mei
Hemelvaart: 21 en 22 mei
Pinksteren: 1 juni
Zomervakantie: 20 juli t/m 30 augustus
Zomermarkt aanstaande vrijdag 21 juni 2019 van 12.00 tot 14.00 uur

Welkom op onze zomermarkt op vrijdag 21 juni
12.00 uur tot 14.00 uur. Er is vanalles te doen: blikgooien, een grabbelton, een levende fruitmachine, knutselverkoop (bijenproject), een uitdaging en natuurlijk lekkere hapjes en drankjes.

Nog een aantal mensen gevraagd voor de zomermarkt  
Gelukkig heeft een aantal mensen zich na de vorige oproep opgegeven om mee te helpen. Helaas komen we nog steeds handen tekort. Wie kan ons nog komen helpen tijdens de zomermarkt? Geef u op bij Else-marije. We kunnen uw hulp heel goed gebruiken!!

Dalton op onze school: Uitgelicht Verantwoordelijkheid/vrijheid in gebondenheid
De school vindt het belangrijk dat de leerlingen de verantwoordelijkheid krijgen om keuzes te maken. Naast dat wij leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk, vinden wij het ook belangrijk dat ze leren verantwoordelijk te zijn voor hun materialen en hun omgeving.
We geven de leerlingen vanaf groep 1 een stukje verantwoordelijkheid. Iets waar de leerlingen vaak onbewust om vragen en behoefte aan hebben en waar ze “groter” van worden.
- Onze leerlingen leren keuzes maken over bijvoorbeeld de volgorde van de taken.
- De leerlingen houden zelf hun werk/materiaal/weektaak bij.
- De leerlingen kunnen regelmatig kiezen waar ze werken en of ze dat alleen doen of samen.
Ook zijn er huishoudelijke taken waar de leerlingen verantwoordelijk voor zijn.
Wij vinden het belangrijk dat ze al op jonge leeftijd mede verantwoordelijkheid leren nemen voor eigen presteren en voor de sfeer en inrichting van hun klas, school en schoolplein. De school is een gemeenschap met rollen en taken voor allemaal. Omdat we dit erg belangrijk vinden, werken wij ook met de methode ‘De Vreedzame school’.
Wij zien vrijheid in gebondenheid dus als een ruimte waarbinnen keuzes gemaakt worden, maar die keuze is niet vrijblijvend. Je leert om de goede keuze te maken, maar ook om die taken dan uit te voeren en af te ronden.

Data voor de komende weken
17-06 Start schoolbreed project Het Rode Kruis
17-06 Groep 6-7-8 naar de Reizende tentoonstelling van Het Rode Kruis
19-06 Sponsorloop: Red Hero Kids Run
21-06 Zomermarkt
24-06 Schoolreisje groep 1 t/m 3
24-06 Schoolreisje groep 4 t/m 6
24-06 Groep 7-8 Bureau Halt: les over jeugdcriminaliteit
25-06 Bibliotheekbezoek groep 3
12-06 Rapporten
15-07 Musical en afscheid groep 8
17-07 Groepsuitje groep 8
19-07 Om 11.00 uur Zomervakantie

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?