Palettertje 21-06-2019

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Palettertje 21-06-2019

Aanwezigheid directie
Dinsdag 25-06-2019
Donderdag 27-06-2019

Nieuwe leerkracht
Goed nieuws! We hebben de vacature die juf Else-marije achterlaat kunnen vullen! We zijn heel blij, dat we Elena Eijking kunnen verwelkomen in ons team. Elena is een bekend gezicht in onze school, doordat ze de afgelopen twee jaar wel eens inviel in onze groepen. Zij brengt een brok aan ervaring mee naar onze bovenbouw!
We kunnen u, zoals afgesproken, eind volgende week laten weten hoe de groepsindeling eruit gaat zien.

De zomermarkt was een succes!
Vandaag was de zomermarkt en het was een succes! Bij deze wil ik alle ouders en collega’s bedanken, die hun steentje hebben bijgedragen om de markt tot een succes te maken. Daarnaast hebben ook de kinderen van groep 7a, 7b en groep 8 enorm hun best gedaan om de markt te laten slagen. Hun enthousiasme en harde werken vooraf en tijdens de markt verdienen een grote pluim!
De winst van de markt is € 428,79. De goede doelen (Red de bij en Het Rode Kruis) zullen er blij mee zijn. Volgende week hoort u meer over de totale opbrengst voor de goede doelen. De flessenactie en de sponsorloop horen er namelijk ook nog bij.

Bijenhuisje op de zomermarkt
Beste ouders,
Op de zomermarkt waren de bijenhuisjes erg in trek. Caro en Youri wilden heel graag hun eigen huisje kopen, maar helaas waren die al aan iemand verkocht.
Mocht je het huisje van Caro of Youri hebben, dan zouden deze kinderen het heel fijn vinden als zij hem terug zouden kunnen krijgen.
Waarschijnlijk zijn er nog huisjes over om te ruilen. Alvast bedankt!

De Vreedzame School Blok 6: We zijn allemaal anders
In alle groepen zijn we gestart met blok 6 van De Vreedzame School.
Doel: een open houding bij de leerlingen ten aanzien van verschillen tussen mensen.
De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan.
- In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen
- In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas
- In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal
- In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod
- In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten
- In groep 7 gaat het om levensbeschouwingen
- In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving, en hoe we dat in onze democratische samenleving hebben.
De lessen gaan over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd. In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat “anders zijn mag”.

Dalton op onze school: Uitgelicht Zelfstandigheid
Door te werken met taken stimuleren we de zelfstandigheid van leerlingen. Ze plannen zelf hun dag- en weektaken en gaan hier zelfstandig mee aan de gang.
Dit betekent ook dat ze zelf oplossingsmethoden zoeken en zelf problemen moeten oplossen. Dit gebeurt vanaf groep 1.
Door dit eigen initiatief sluit de leerkracht aan bij de eigen motivatie en activiteit van de leerlingen. De leerkracht geeft tijdens het zelfstandig werken aandacht aan leerlingen, zowel individueel, als in groepjes. De leerkracht doet een beroep op de zelfstandigheid van andere leerlingen; zij leren werken met uitgestelde aandacht. Zelfstandigheid wordt ontwikkeld vanuit kleine stapjes in de onderbouw, naar grotere variatie in de bovenbouw. Op onze school wordt gewerkt met een weektaak of een dagtaak. In de weektaak kunnen de leerlingen zelf kiezen wanneer ze welk werk maken. Er staat in de bovenbouw aangegeven wanneer de instructie bij elk vak wordt gegeven (zie ook dagplanning).De doorgaande lijn wordt gewaarborgd.

Data voor de komende weken
24-06 Schoolreisje groep 1 t/m 3
24-06 Schoolreisje groep 4 t/m 6
24-06 Groep 7-8 Bureau Halt: les over jeugdcriminaliteit
25-06 Bibliotheekbezoek groep 3
12-07 Rapporten
15-07 Musical en afscheid groep 8
17-07 Groepsuitje groep 8
19-07 Om 11.00 uur Zomervakantie

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?