Palettertje 28-06-2019

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Palettertje 28-06-2019

Aanwezigheid directie
Maandag 01-07-2019
Vrijdag 05-07-2019

Opbrengsten Rode kruis en Red de bij
Wat is er hard gewerkt in de projectweken! Complimenten aan alle leerlingen die hebben gerend, flessen verzameld, gecoördineerd, voorbereid en markt bemand. En ook dank aan alle ouders en leerkrachten die daar omheen hebben geholpen. 
Vorige week konden we al melden wat de opbrengst van de markt was, nu dan alles bij elkaar:
Markt: € 428,79
Sponsorloop: €  1070,70
Lege statiegeldflessen: € 110,50
Totaal: € 1609.99 
Dus zowel het Rode Kruis als Red de bij kunnen een bedrag van ruim € 800,- euro tegemoet zien!

Onze Kapstokregels
De Vreedzame School (onze methode voor sociale competentie en democratisch burgerschap) is heldere, zichtbare basisregels in de school: de zogenaamde Kapstokregels van daltonschool het Palet. De regels vormen een kader voor gewenst gedrag: ' Zo doen wij het op onze school!'
De drie Kapstokregels die wij hebben zijn:
- Voor alle spullen zorgen wij goed, omdat je ze weer gebruiken moet.
- Binnen is het wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet.
- Voor groot en klein zullen we aardig zijn. Elke maand willen wij steeds de aandacht vestigen op deze regels en deze centraal stellen.
Deze laatste weken is dat de Kapstokregel:
Voor alle spullen zorgen wij goed, omdat je ze weer gebruiken moet.

Dalton op onze school: Uitgelicht Samenwerking
Binnen onze school stimuleren we het samenwerken op verschillende manieren.
In groep 1-2 wordt gewerkt met maatjes. De leerlingen die net op school komen krijgen een maatje. Dit maatje helpt je, als je iets niet begrijpt. Bij het kiesbord hangen de foto’s van de maatjes. Er zijn ook regelmatig samenwerkingsopdrachten, waarbij de leerkracht vertelt wie er met elkaar werken.
In de midden- en bovenbouw wordt niet meer gewerkt met maatjes op de wijze zoals in groep 1-2. Toch zijn er wel situaties waarin leerlingen aan elkaar gekoppeld zijn, bijvoorbeeld bij lezen of onderdelen van rekenen oefenen.
Ook worden er veel samenwerkingsopdrachten gegeven, bijvoorbeeld met een groepje een muurkrant maken voor geschiedenis of aardrijkskunde.
Ook klassenoverstijgend wordt veel samengewerkt.
Leerlingen die moeite hebben met tafels worden gekoppeld aan een andere leerling uit een andere groep. Zij gaan samen de tafels oefenen. Voor de leerling uit de hogere groep, die ook nog wat moeite heeft met bepaalde tafels, is dit tegelijkertijd een goede oefening.
Leerlingen die in de middenbouw moeite hebben met lezen, lezen de kleuters en de leerlingen uit groep 3 voor.  Leerlingen die in groep 3 moeite hebben met lezen, lezen samen met een maatje uit groep 7 of 8.
De hierboven genoemde punten hebben allemaal betrekking op leerstofinhoudelijke zaken. We maken echter ook gebruik van het fenomeen samenwerken en verantwoordelijkheid buiten de leerstof om.
Zo is er tijdens de pauze naast de leerkracht die pleinwacht loopt een kleuterdienst. Er lopen op dat moment 2 leerlingen uit groep 7 en/of 8 bij de kleuters om te kijken of alles naar wens verloopt en om eventuele problemen te helpen oplossen.
In de pauze lopen er ook twee mediatoren uit groep (6) 7/8 rond. Als er conflicten zijn helpen deze kinderen om de conflicten op te lossen.
In onze methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling ( de Vreedzame School) wordt veelvuldig gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen.

Data voor de komende weken
12-07 Rapporten
15-07 Musical en afscheid groep 8
17-07 Groepsuitje groep 8
19-07 Om 11.00 uur Zomervakantie

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

 
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?