Palettertje 05-07-2019

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Palettertje 05-07-2019

Aanwezigheid directie
Maandag 08-07-2019
Dinsdag 09-07-2019
Vrijdag 12-07-2019

Doordraai-middag
Op donderdagmiddag 18 juli is het 'doordraai-middag'. Na de grote pauze zullen de leerlingen de dag eindigen in hun nieuwe groepen, met bijbehorende juf. De doordraai-middag staat in het teken van kennismaken en een vooruitblik op het komende schooljaar. Op vrijdagochtend 19 juli worden de kinderen gewoon weer in hun eigen klas verwacht om het schooljaar af te sluiten.

Fotograaf
Op dinsdag 9 juli komt er een fotograaf op school om foto's te maken voor PR doeleinden. U heeft allemaal al eens aangegeven waar uw kind wel en niet op mag staan, dus daar zullen we rekening mee houden. We hopen die dag de kernwaarden van ons Daltononderwijs in beeld te brengen en de foto's te kunnen gebruiken voor onze nieuwe website.

Dalton op onze school: Uitgelicht Onze visie
Volgens Helen Parkhurst (grondlegster Daltononderwijs) heeft de wereld ‘mensen zonder vrees’ nodig. Dat zijn mensen, die zelfverzekerd en vol zelfvertrouwen zijn en die met een vooruitziende blik plannen kunnen ontwerpen en die hun zaakjes kennen.
Op onze school zien wij het als taak om leerlingen ‘zonder vrees’ voor te bereiden op de toekomst. Dat betekent dat de leerlingen:

 • Leren kritisch te denken
 • Kijken naar mogelijkheden en kansen
 • Oplossingsgericht kunnen denken
 • Eigenaar zijn van hun eigen leerproces 
 • Zelfstandig zijn
 • Zelfredzaam zijn
 • Opkomen voor zichzelf
 • Zelf nadenken
 • Zelf conflicten oplossen
 • Samenwerken
 • Zorgen voor elkaar en de omgeving

Data voor de komende weken
12-07 Rapporten
15-07 Musical en afscheid groep 8
17-07 Groepsuitje groep 8
19-07 Om 11.00 uur Zomervakantie

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?