Palettertje 12-07-2019

Als u deze mail niet kunt lezen, klik dan hier voor een online versie.
nieuwsbrief-kesteren

Palettertje 12-07-2019

Aanwezigheid directie
Maandag 15-07-2019
Dinsdag 18-07-2019
Vrijdag 19-07-2019

Uitzwaaien groep 8
Aanstaande dinsdag 16 juli is de laatste echte schooldag van groep 8 op onze school. Iets voor half 3 zullen de andere groepen groep 8 naar het hek begeleiden. Hoe? Dat ziet u vanzelf. Als u zeker wilt weten, dat u het niet mist, zorg dan dat u voor half 3 op school bent!

Avondvierdaagse
We willen vanuit de ouderraad even poolshoogte nemen of de vierdaagse nog in trek is. 
De vierdaagse vindt plaats in de week van 10-13 september. Als uw kind(eren) wil(len) deelnemen, schrijf dan even een kort briefje (avondvierdaags: …. (naam  van uw kind))
en doe uw reactie in de brievenbus in de hal. 

Korfbal 
Op woensdagmiddag 18 september zijn we uitgenodigd voor het scholierenkorfbaltoernooi in Kesteren. Het is voor het team lastig om deelname aan dit soort toernooien te realiseren, omdat er ook altijd een groep leerlingen op school achter blijft. Dit betekent niet, dat we het voor onze leerlingen niet leuk zouden vinden als ze zouden kunnen deelnemen. 
Op woensdag 18 september is er een studiemiddag voor het team. De kinderen zijn dan vanaf 12.15u vrij. Er zijn geen leerkrachten beschikbaar om deelname te organiseren of te begeleiden. Als er ouders zijn, die dit op zich willen nemen (organisatie+begeleiding), mogen die zich in een tweetal (per jaargroep) bij de directie melden.  
Teams kunnen zich aanmelden in de volgende samenstellingen: 
7-8 (4 jongens-4 meiden) 
5-6 (4 jongens-4 meiden) 
3-4 (2 jongens-2 meiden) 
We moeten voor de vakantie laten weten of we deelnemen en zou graag uiterlijk woensdag 17 juli reactie ontvangen (bij Karien). Het hoeft dan uiteraard nog niet georganiseerd te zijn. De kosten voor het toernooi komen voor rekening van de school. 

Afscheid 
Zoals u weet, nemen juf Laura, juf Else-marije en juf Daphne afscheid van onze school. In het team besteden we hier natuurlijk de nodige aandacht aan. Mocht u het leuk vinden om de juffen persoonlijk gedag te zeggen en te bedanken, dan kan dat (voor het laatst) op de volgende momenten: 
Juf Laura: wo 17 juli om 8.30u 
Juf Else-marije en juf Daphne: vr 19 juli om 11.00u. 

Aftrap nieuwe schooljaar 
Graag nodig ik, Karien, u vast uit voor de gezamenlijke aftrap van het schooljaar op maandag 16 september. Het belooft een gezellig en informatief samenzijn te worden. Ik vind een gezamenlijke aftrap belangrijk. Niet alleen om u te kunnen informeren over onze organisatie, maar ook omdat we samen een gemeenschap vormen. Als ouders elkaar en de leerkrachten goed weten te vinden, draagt dat bij aan de sfeer in de school en aan goed onderwijs. En een goed begin is het halve werk, zeg maar. Zet 16 september dus vast in uw agenda, want ik hoop u, samen met uw kind(eren), die avond te ontmoeten. (Meer informatie volgt na de vakantie.) 

Dalton op onze school: Uitgelicht Onze visie
Volgens Helen Parkhurst (grondlegster Daltononderwijs) heeft de wereld ‘mensen zonder vrees’ nodig. Dat zijn mensen, die zelfverzekerd en vol zelfvertrouwen zijn en die met een vooruitziende blik plannen kunnen ontwerpen en die hun zaakjes kennen.
Op onze school zien wij het als taak om leerlingen ‘zonder vrees’ voor te bereiden op de toekomst. Dat betekent dat de leerlingen:

 • Leren kritisch te denken
 • Kijken naar mogelijkheden en kansen
 • Oplossingsgericht kunnen denken
 • Eigenaar zijn van hun eigen leerproces 
 • Zelfstandig zijn
 • Zelfredzaam zijn
 • Opkomen voor zichzelf
 • Zelf nadenken
 • Zelf conflicten oplossen
 • Samenwerken
 • Zorgen voor elkaar en de omgeving

Data voor de komende week
15-07 Musical en afscheid groep 8
16-07 Uitzwaaien groep 8
17-07 Groepsuitje groep 8
19-07 Om 11.00 uur Zomervakantie 

O.B.S. Het Palet
J. Catsstraat 2a

4041 XV Kesteren
tel: 0488-48 1398
email Palet Kesteren

 

   
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?