Aanvraag rondleiding

kronkel_blauw

Als potentiële school voor uw kind(eren) willen wij u graag een goede indruk geven van wat onderwijs op het Palet kan betekenen voor uw kind. U kunt hiervoor al veel informatie lezen op onze site.

 

Kennismaken
We nodigen u van harte uit om ook een kijkje te komen nemen in onze school!  Dan krijgt u een indruk van de dagelijkse gang van zaken en de sfeer in de school. Uiteraard krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen.

 

Voor een rondleiding en kennismakingsgesprek maakt u een afspraak met  onze directeur Stefan Teunissen.

 

Zelfredzaamheid
Wanneer uw kind naar school komt, verwachten wij dat hij/ zij zindelijk is en zelfstandig naar de wc kan. Verder verwachten wij dat uw kind zelf zijn of haar jas aan kan doen (oefen vooral ook met de rits) en zichzelf  kan aan- en uitkleden. Uiteraard helpen we wel met moeilijke knopen.

 

Aanmelden
De aanmeldprocedure kan (met name bij leerlingen met een ondersteuningsaanvraag) lang duren. Scholen hebben met ingang van 2014 zorgplicht en dienen bij een aanmelding te onderzoeken of zij de leerling een passend onderwijsprogramma kunnen bieden. Het is wenselijk om uw kind minimaal een half jaar voor de vierde verjaardag schriftelijk ( via het aanmeldformulier van school) aan te melden.

 

Nieuwe leerlingen, die door verhuizing zijn komen wonen in Kesteren en onze school willen gaan bezoeken, zijn van harte welkom om kennis te maken. Wij raden aan  tijdig contact op te nemen met school. De school schrijft een leerling pas definitief in, als het onderwijskundig rapport van de vorige school, voorzien van alle eventuele onderzoeksgegevens, in ons bezit is. Daaruit moet blijken, dat het kind het reguliere basisonderwijs kan volgen. Mocht de school geen passend onderwijsprogramma kunnen bieden, dan is zij verplicht u te helpen om binnen het Samenwerkingsverband een passende onderwijsplek te bieden.

 

Er zijn geen wachtlijsten maar het is heel belangrijk om wederzijdse verwachtingen goed op elkaar af te stemmen.

Beeld HOME

aanvraagformulier rondleiding

Aanvraag rondleiding

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
DD slash MM slash JJJJ