Daltonschool Het Palet

kronkel_blauw

Het Palet in Kesteren is als openbare Daltonschool met 70 leerlingen een brede afspiegeling van de samenleving, want iedereen is hier welkom. Via het ruimtelijke schoolplein kom je ons lichte schoolgebouw binnen op het leerplein. Hieraan liggen de lokalen van onze vijf (combinatie)groepen. Je ziet hier leerlingen instructie volgen en zelfstandig werken aan hun weektaak. Op andere leerplekken in de school tref je onder- en bovenbouwleerlingen aan die samen lezen, of groepjes leerlingen die samenwerken aan een project. Samenwerken, reflecteren en werken aan eigen leerdoelen vinden we belangrijk. De oudergesprekken houden we bijvoorbeeld vanaf groep 3 samen met het kind. Wilt u meer over onze school weten dan kunt u altijd een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding.

Daltonschool Het Palet is onderdeel van Fluvium openbaar onderwijs.

Beeld HOME

“We weten hoe leren werkt. We geven onze leerlingen expliciete directe instructie en ondersteunen vervolgens doelmatig oefenen en zelfstandig toepassen”

We weten hoe leren werkt!

kronkel_blauw

Wij kennen de theorie, die nodig is om kinderen iets nieuws te leren. We geven onze leerlingen expliciete directe instructie en ondersteunen vervolgens doelmatig oefenen en zelfstandig toepassen.

Daltononderwijs 
 

kronkel_blauw

Als u onze school binnenloopt ziet u kinderen die zelfstandig en effectief hun taken kunnen uitvoeren. Goed kunnen samenwerken en dat doen waar het zinvol is. En van ons keuzevrijheid krijgen om zelf te plannen en initiatieven te nemen, zolang ze de verantwoordelijkheid kunnen dragen en op hun gemaakte keuzes reflecteren.

Ouder-kindgesprekken

kronkel_blauw

We willen door het voeren van ouder-kindgesprekken onze kinderen meer eigenaar laten zijn van hun ontwikkelproces. Ook de betrokkenheid van ouders en kinderen wordt door het voeren van deze vorm van gesprekken vergroot.

Nieuws

Knutselmiddag

Sinterklaas is weer in het land. Dus is er tijd om gezellige dingen samen te doen. Afgelopen week heeft de…

Inspectiebezoek

Taart na inspectie bezoek!! Vorige week dinsdag 21 november kregen we op Het Palet bezoek van de onderwijsinspectie. Met maar…

5 oktober Studiedag

Op 5 oktober is de school gesloten. Alle teamleden hebben die dag een stichtingsbrede studiedag. Alle werknemers van Stichting Fluvium…