Ouders

kronkel_blauw

Op deze pagina leest u alles over op welke manieren u en uw kind kennis kunnen maken met onze school. Leest u over onze schooltijden en vakanties. Daarnaast over onze ouderraad en MR.

03_Ouders Dalton-scaled_K

Nieuwe leerling

kronkel_blauw

Als potentiële school voor uw kind(eren) willen wij u graag een goede indruk geven van wat onderwijs op het Palet kan betekenen voor uw kind. U kunt hiervoor al veel informatie lezen op onze site en in onze schoolgids. Op deze pagina vindt u verdere mogelijkheden voor kennismaking en aanmelding.


Kennismaken
We nodigen u van harte uit om ook een kijkje te komen nemen in onze school!  Dan krijgt u een indruk van de dagelijkse gang van zaken en de sfeer in de school. Uiteraard krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. 

Voor een rondleiding en kennismakingsgesprek maakt u een afspraak met  onze directeur Stefan Teunissen.

 

Zelfredzaamheid
Wanneer uw kind naar school komt, verwachten wij dat hij/ zij zindelijk is en zelfstandig naar de wc kan. Verder verwachten wij dat uw kind zelf zijn of haar jas aan kan doen (oefen vooral ook met de rits) en zichzelf  kan aan- en uitkleden. Uiteraard helpen we wel met moeilijke knopen.

 

Aanmelden
De aanmeldprocedure kan (met name bij leerlingen met een ondersteuningsaanvraag) lang duren. Scholen hebben met ingang van 2014 zorgplicht en dienen bij een aanmelding te onderzoeken of zij de leerling een passend onderwijsprogramma kunnen bieden. Het is wenselijk om uw kind minimaal een half jaar voor de vierde verjaardag schriftelijk ( via het aanmeldformulier van school) aan te melden. 

 

Nieuwe leerlingen, die door verhuizing zijn komen wonen in Kesteren en onze school willen gaan bezoeken, zijn van harte welkom om kennis te maken. Wij raden aan  tijdig contact op te nemen met school. De school schrijft een leerling pas definitief in, als het onderwijskundig rapport van de vorige school, voorzien van alle eventuele onderzoeksgegevens, in ons bezit is. Daaruit moet blijken, dat het kind het reguliere basisonderwijs kan volgen. Mocht de school geen passend onderwijsprogramma kunnen bieden, dan is zij verplicht u te helpen om binnen het Samenwerkingsverband een passende onderwijsplek te bieden. 

 

Er zijn geen wachtlijsten maar het is heel belangrijk om wederzijdse verwachtingen goed op elkaar af te stemmen.

Missie en visie

Schooltijden

kronkel_blauw

Wij werken met een continurooster. Dit houdt in dat kinderen op de "lange" dagen niet tussen de middag naar huis gaan om een broodje te eten maar dit op school doen.

 

Samen met de andere leerlingen en de leerkracht is er om 10 uur en om 12 uur tijd om te eten en aansluitend buiten te spelen.

 

maandag    08.30 uur - 14.30 uur
dinsdag    08.30 uur - 14.30 uur
woensdag    08.30 uur - 14.30 uur
donderdag    08.30 uur - 14.30 uur
vrijdag    08.30 uur - 12.00 uur

 

Vanaf 8.20 uur is er inloop zodat we om 8.30 uur met de lessen kunnen starten.

OR

kronkel_blauw

De Ouderraad zet zich in om diverse kleine en grotere evenementen mogelijk te maken voor de leerlingen. Dat doen we door zowel zelf activiteiten op touw te zetten en te ondersteunen bij zaken die door de school georganiseerd worden.

 

Een kleine greep hieruit:

  • Organiseren van de knutselmiddagen, paasontbijt, herfstwandeling
  • Verzorgen van het Sinterklaas en Kerstfeest
  • Afscheid groep 8

MR

kronkel_blauw

MR algemeen
Ook onze school heeft een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit twee geledingen: ouders en (onderwijzend) personeel. Samen met het Palet in Opheusden vormen we een MR.

 

Leden van de MR:

Oudergeleding:

  • voorzitter Zefanja Bongenaar (Palet Opheusden)
  • vacature (Palet Kesteren)

Personeelsgeleding:

  • Wiepke Lenk (Palet Kesteren)
  • Frencis van de Wardt- secretaris (Palet Opheusden)
Missie en visie