Over ons

kronkel_blauw

Het Palet in Kesteren is als openbare Daltonschool met 70 leerlingen een brede afspiegeling van de samenleving, want iedereen is hier welkom. Via het ruimtelijke schoolplein kom je ons lichte schoolgebouw binnen op het leerplein. Hieraan liggen de lokalen van onze vijf (combinatie)groepen. Je ziet hier leerlingen instructie volgen en zelfstandig werken aan hun weektaak. Op andere leerplekken in de school tref je onder- en bovenbouwleerlingen aan die samen lezen, of groepjes leerlingen die samenwerken aan een project. Samenwerken, reflecteren en werken aan eigen leerdoelen vinden we belangrijk. De oudergesprekken houden we bijvoorbeeld vanaf groep 3 samen met het kind.

01_ Over ons organisatie-scaled_K

“We weten hoe leren werkt. We geven onze leerlingen expliciete directe instructie en ondersteunen vervolgens doelmatig oefenen en zelfstandig toepassen”

Missie en visie

kronkel_blauw

Missie
Op onze school zijn alle kinderen welkom aan wie wij volgens ons schoolondersteuningsprofiel goed onderwijs kunnen geven. Wij hebben als doel alle leerlingen voor te bereiden op hun plek in de maatschappij door hun leerproces op het gebied van socialisatie (hoe gaan we met elkaar om), persoonsvorming (ken jezelf) en kwalificatie (kennis en vaardigheden) te optimaliseren. Wij doen dat graag in samenwerking met de ouders.

 

Kenmerken van de school:

 • Dalton
 • Vreedzame school
 • Kennis staat centraal
 • Vakmanschap leerkrachten
 • Veilige en gestructureerde leeromgeving.

 

Daltonvisie
Onze school werkt volgens de uitgangspunten van het Daltononderwijs. Het doel is de zelfwerkzaamheid en de onderlinge samenwerking van leerlingen te bevorderen. Daltononderwijs is een manier van werken waarbij het kind centraal staat.

Leraren op een Daltonschool helpen leerlingen niet alleen met het verwerken van de leerstof maar zijn voor de leerlingen ook een inspirator en een coach. Hun rol in het leerproces is onmisbaar.


Er zijn 6 kernwaarden:

 • Verantwoordelijkheid/vrijheid in gebondenheid
 • Samenwerken
 • Zelfstandigheid
 • Effectiviteit
 • Reflectie
 • Borging

Team

kronkel_blauw

Ons kleine, diverse team is positief ingesteld en wil het beste voor de leerlingen. De sfeer waarin we werken is open, professioneel en betrokken. Elkaar zien is belangrijk, want op zo’n kleine school doen we alles met elkaar en dragen we samen de verantwoordelijkheid. We starten daarom elke dag gezamenlijk met koffie en ook na de lessen ontmoeten we elkaar weer. Dan werken we bijvoorbeeld aan kwaliteitsverbetering. Dit gebeurt altijd in een open sfeer, waarbij niet alleen de ontwikkeling van onze leerlingen aandacht krijgt maar ook die van onszelf.

 

Directeur: Stefan Teunissen
directie@paletkesteren.nl
werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

 

Intern begeleider: Nathalie Jongkind
ib@paletkesteren.nl
werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag

 

Groep 1/ 2: Corinne Post
c.post@paletkesteren.nl
werkdagen: maandag t/m vrijdag

 

Groep 3/ 4: Lucinda de Haan
l.dehaan@paletkesteren.nl
werkdagen: maandag t/m vrijdag

 

Groep 5/ 6: Wiepke Lenk
w.lenk@paletkesteren.nl
werkdagen: maandag t/m donderdag

 

Groep 7/ 8: Inge Meyer
i.meyer@paletkesteren.nl
werkdagen: maandag t/m vrijdag

 

Onderwijsondersteuner: Marga van Vendel en Merel van Arkel

Over Fluvium

kronkel_blauw

Fluvium biedt openbaar onderwijs aan circa 2200 leerlingen op negentien scholen in West Betuwe en Neder-Betuwe. Bij alles wat we doen staat de ontwikkeling van het kind centraal.

 

Iedere school heeft een eigen identiteit en missie binnen de gezamenlijke koers. Samen leren, werken en leven krijgen alle aandacht. Bij Fluvium werken ongeveer 250 medewerkers. Zo goed als wij voor onze leerlingen zorgen zo goed willen wij zijn voor onze professionals. Zij vormen de kern van onze onderwijskwaliteit.

fluvium_logo