Inspectiebezoek

kronkel_blauw

Taart na inspectie bezoek!!

Vorige week dinsdag 21 november kregen we op Het Palet bezoek van de onderwijsinspectie. Met maar liefst drie inspecteurs kwamen ze op onze school om te beoordelen of wij op een voldoende wijze onderwijs zouden geven. De dag bestond uit bezoeken in de lessen, gesprekken met ouders, leerlingen, leerkrachten, intern begeleider en directie. Ook allerlei documenten werden bekeken om te bekijken of wij onze leerlingen goed in beeld hebben. 

Een lange, spannende dag voor het team met een mooi resultaat. In bijzijn van de bestuurder kregen we te horen dat we op alle onderdelen voldoende scoorden. Dankzij het harde werken de afgelopen jaren van team, ouders en leerlingen hebben we een mooi resultaat behaald. Op woensdag hebben we met de hele school het gevierd en lekker taart gegeten.

Dit is een hele mooie uitslag waaruit blijkt dat we op de goede weg zijn. Natuurlijk gaan we door op deze ingeslagen weg om nog beter onderwijs aan onze leerlingen te geven.