MR

kronkel_blauw

MR algemeen
Ook onze school heeft een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit twee geledingen: ouders en (onderwijzend) personeel. Samen met het Palet in Opheusden vormen we een MR.

 

Leden van de MR:
Oudergeleding:

  • voorzitter Zefanja Bongenaar (Palet Opheusden)
  • vacature (Palet Kesteren)

Personeelsgeleding:

  • Wiepke Lenk (Palet Kesteren)
  • Frencis van de Wardt- secretaris (Palet Opheusden)

 

Wat doet de MR?
De medezeggenschapsraad (MR) heeft - naast het bestuur - de taak te waken over de goede gang van zaken op school. De leden van de MR kunnen alle zaken betreffende de school ter sprake brengen. Voor diverse veranderingen wordt de MR om advies of om instemming gevraagd.

 

De MR komt een aantal keer per jaar bijeen om over zaken te vergaderen. We vergaderen over de formatie (hoe gaan we in een nieuw schooljaar de groepen samenstellen en welke leerkrachten staan er voor de verschillende groepen), maar ook over het vakantierooster, studiedagen, ouderavonden en eventuele opmerkingen/klachten van andere ouders komen aan bod. De MR denkt ook mee over belangrijke veranderingen in het beleid van de school.

 

GMR
Overkoepelend is er de GMR voor heel Fluvium openbaar onderwijs. Wiepke Lenk is vertegenwoordigd onze school.

 

Zoals u kunt lezen, is de MR een belangrijk onderdeel van een school. Zij behartigt de belangen van zowel ouders als leerkrachten en doen dit met maar één doel voor ogen: goed onderwijs op alle fronten voor 'onze' kinderen.

 

Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u altijd bij een van bovenstaande leden terecht. We hebben ook een mail adres.