Header_nieuwsbrief_Dalton_Palet.
Header_nieuwsbrief_foto

Algemeen

Nieuwe opzet Palettertje

U bent gewend van ons elke week een Palettertje te krijgen waarin nieuws uit de groepen, iets over Dalton, Vreedzame school of iets algemeens staat. Nu we afgelopen schooljaar met Parro zijn begonnen merken we dat nieuws via Parro al snel bij de ouder(s)/verzorger(s) komt en dat er soms dubbel nieuws gegeven wordt. Vanaf nu gaan we Het Palettertje anders …

De Zilveren Weken

De eerste weken van het schooljaar- de Gouden Weken- zijn bepalend voor het creëren van een fijne sfeer in de groep. Kinderen verkennen elkaar, de leraar en de regels. In deze periode worden de normen en waarden van een groep bepaald. De leraar speelt in deze fase een belangrijke rol. Hoe maak je nu samen met kinderen een goede start …

Onze Kapstokregels

Een belangrijk onderdeel van De Vreedzame School (onze methode voor sociale competentie en democratisch burgerschap) is heldere, zichtbare basisregels in de school: de zogenaamde Kapstokregels van daltonschool het Palet. De regels vormen een kader voor gewenst gedrag: ' Zo doen wij het op onze school!' De drie Kapstokregels die wij hebben zijn: - Voor alle spullen zorgen wij goed, omdat je ze weer gebruiken moet. - Binnen …

De Vreedzame School Blok 4 We hebben hart voor elkaar

Volgende week starten we in de groepen met Blok 4 van onze methode de Vreedzame School. We hebben hart voor elkaar.  Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar“ hebben, …

Dalton

Nieuws uit de groepen

Prentenboeken

Op dinsdag 11 januari 2022 organiseert bibliotheek Rivierenland in het kader van de Nationale Voorleesdagen weer een inspiratieavond rondom de Prentenboeken Top 10. Deze zal van 18.30 – 20.00 uur online zijn. Door de huidige regelgeving rond het virus kun je deze inspiratieavond volgen via een livestream. Het is een avond rondom de Nationale Voorleesdagen die van 26 januari t/m …

Jarigen

Aankomende week zijn de volgende leerlingen jarig;
23-01 Levi groep 3
24-01 Kira groep 1
31-01 Djovany groep 1
31-01 Britt groep 7
01-02 Assel groep 6
01-02 Mohammad groep 6
10-02 Ryan groep 1
12-02 Esmee groep 7
15-02 Tim groep 7
16-02 Sem groep 4
24-04 Maddox groep 8
25-02 Lotte groep 8
26-02 Andra groep 3

Allemaal van harte gefeliciteerd en alvast een fijne verjaardag!
Celebrating people vector concept simple illustration or icon, celebration anniversary or holiday fun, group of cheerful happy people having fun at party.
Meer informatie over ons Daltononderwijs vindt u via de Daltonpagina op de website.
Fluvium_logo_wit